Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Terapia indywidualna

Próba rozwiązania bieżącego konfliktu lub problemu pacjenta i głęboka praca nad całokształtem funkcjonowania jego osobowości.

Psychoterapia indywidualna może być realizowana w następujących formach:

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Obejmuje kilka, do zazwyczaj, kilkunastu 50 minutowych spotkań (z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu). Ma z góry ustalony termin zakończenia.

Obszarem pracy są wybrane obszary życia i trudności pojawiające się na ich płaszczyźnie. Ta forma pracy pozwala szukać optymalnych rozwiązań konkretnego problemu z perspektywy trudno dostępnej w codziennym życiu.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa

Przyczyny wielu trudności z którymi zmagamy się w codziennym życiu są często nieświadome. Zwykle leżą one w doświadczeniach z okresu dzieciństwa. Ta forma pracy służy poznaniu i zrozumieniu własnego życia psychicznego po to, by adekwatnie rozpoznawać swoje słabe i mocne strony, rozumieć własne reakcje i zachowania, dokonywać świadomych, satysfakcjonujących wyborów w życiu.

Terapia długoterminowa umożliwia trwałą zmianę charakteru i sposobu funkcjonowania w kierunku większej dojrzałości i nawiązywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

Ta forma pracy nie ma z góry ustalonego czasu trwania, kończy się wówczas gdy obie strony uznają, że nastąpiły oczekiwane zmiany.

Więcej informacji o psychoterapii indywidualnej i jej zasadach jest dostępnych pod tym linkiem.