Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego HUMANI jest prywatną placówką świadczącą profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Nasza Pracownia powstała w 2004 roku jako niewielki ośrodek. Od tego czasu ciągle rozwijamy się powiększając grono naszych specjalistów i nieustannie podnosząc własne kwalifikacje.

Obecnie Pracownia HUMANI to liczny i stabilny Zespół doświadczonych i gruntownie wykształconych psychologów, terapeutów i lekarzy. Nasi psychoterapeuci są absolwentami całościowych szkoleń psychoterapeutycznych uznanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadamy polskie i międzynarodowe certyfikaty psychoterapeutyczne.

Ważnym obszarem naszej działalności jest również organizacja szkoleń i podejmowanie działań mające na celu rozwój zawodowy psychoterapeutów. Nasza propozycja obejmuje także superwizję indywidualną i grupową.

W pracy terapeutycznej staramy się rozumieć funkcjonowanie człowieka głównie przez pryzmat psychodynamiczny i relacyjny, choć korzystamy w naszej pracy również z innych, naukowo zweryfikowanych nurtów psychoterapii.

Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oparta jest o myślenie systemowe.

Naszym priorytetem jest aby osoby korzystające z usług naszej Pracowni, otrzymały profesjonalną, skuteczną i adekwatną do ich sytuacji życiowej pomoc.

Ponieważ jesteśmy Zespołem ściśle współpracujących ze sobą profesjonalistów, możemy zaproponować zróżnicowany i uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości szeroki wachlarz form pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Prowadzimy terapię również w języku angielskim.

Swoją pracę poddajemy stałej superwizji m.in. superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przestrzegamy zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego członkami są nasi psychoterapeuci.

logo