Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Praca z dziećmi i rodziną

Trudności przeżywane przez dziecko dotyczą całej rodziny. W pracę nad rozwiązaniem problemu są zaangażowani rodzice oraz dzieci.  

W naszej pracy kierujemy się zasadami podejścia systemowego.

Towarzyszymy dzieciom i rodzicom w przystosowaniu się do przedszkola i szkoły, rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i pomiędzy dziećmi, radzeniu sobie z napięciem, lękiem i złością.

Pomagamy rodzicom, którzy chcą lepiej radzić sobie w wychowaniu, dobrze dogadywać się z dzieckiem, lepiej rozumieć to, co się z nim dzieje w różnych sytuacjach. Pracujemy też z rodzicami, którzy chcą pomóc dzieciom przejść przez trudne zmiany związane z rozwodem rodziców, chorobą w rodzinie, pojawieniem się rodzeństwa czy zmianą miejsca zamieszkania.

W zależności od zgłaszanego problemu proponujemy: grupy rozwojowe dla dzieci, terapię rodzinną, spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży (łączone ze spotkaniami towarzyszącymi dla rodziców), doradztwo psychologiczne i warsztaty dla rodziców.

Nasi terapeuci rodzinni podejmują decyzję o formie i długości terapii lub cyklu spotkań doradczych, na podstawie indywidualnej analizy sytuacji każdej rodziny.

Więcej informacji o ofercie HUMANI dla Rodziny jest dostępnych pod tym linkiem.

Informacja o aktualnych grupach terapeutycznych jest dostępna w dziale „Aktualności”.