Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psychoterapia dla dorosłych

Psychoterapia jest jedną z form pomocy w sytuacji cierpienia psychicznego. Nadrzędnym celem psychoterapii jest usunięcie lub ograniczenie przykrych dla człowieka symptomów będących przyczyną jego cierpienia, a także uruchomienie procesu tworzenia się zmian.

Zakładamy, że to wszystko pozwala na lepsze rozumienie własnych reakcji, sposobu funkcjonowania i w efekcie – na lepszą, zdrowszą niż dotychczasowa adaptację społeczną. Dotyczy to zwłaszcza funkcjonowania wśród ważnych dla nas ludzi np. w związkach, grupach towarzyskich, lub też na płaszczyźnie zawodowej.

W procesie psychoterapii pacjent wspólnie z terapeutą poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego jego obecne przekonania i sposoby funkcjonowania w niezrozumiały dla niego sposób wpływają na codzienne życie, stając się źródłem problemów, cierpienia, poczucia braku sensu czy dyskomfortu.

Szczegółowe cele psychoterapii są każdorazowo formułowane dla indywidualnego pacjenta i wspólnie z nim ustalane w tzw. kontrakcie terapeutycznym.

Kierunek, tempo i rodzaj zmian zawsze uwzględniają indywidualne oczekiwania i możliwości zgłaszających się do nas osób, które zdecydowały się na podjęcie angażującego procesu, jakim jest psychoterapia.

Z psychoterapii warto korzystać wtedy, gdy jakaś sytuacja lub stan powodują cierpienie lub dyskomfort psychiczny, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą.

Każdej osobie, która zastanawia się nad podjęciem własnej psychoterapii albo po prostu chciałaby skonsultować się ze specjalistą w konkretnej sprawie, proponujemy konsultację.

Cel konsultacji

W Pracowni HUMANI proces konsultacyjny może obejmować od 1 do 3 spotkań wstępnych, których celem jest:

 • dokładne zebranie wywiadu;
 • omówienie z osobą zgłaszającą się problemu – często terapeuta proponuje wspólne zastanowienie się nad źródłem zgłaszanych symptomów i problemów, rodzaj wstępnego zrozumienia natury problemu i doprecyzowania go
 • wspólne ustalenie celu ewentualnej psychoterapii i jej zasad.

Proces konsultacyjny służy obu stronom takiego wstępnego kontaktu – zarówno osobie konsultowanej, jak i terapeucie.

Osoba rozważająca podjęcie psychoterapii ma szansę głębiej omówić swój problem, zastanowić się nad nim oraz poznać możliwości pomocy.
Ma również okazję do porozmawiania z terapeutą i zastanowienia się, czy chce i może dalej pracować z tą właśnie osobą.

Konsultacja nie zobowiązuje do podjęcia pracy terapeutycznej, ale może być do niej przygotowaniem i wstępem.

Dla terapeuty czas konsultacji to szansa na wstępne zrozumienie natury problemu, postawienie wstępnych hipotez i – przede wszystkim – wybór najbardziej adekwatnej do danego człowieka i jego sytuacji metody pomocy.

W naszej Pracowni konsultację można mieć u terapeuty, który będzie dalej prowadził psychoterapią lub też skonsultować się u innej osoby niż terapeuta prowadzący.

Wszystkie informacje wnoszone przez pacjenta podczas konsultacji lub psychoterapii, objęte są ze strony psychoterapeuty tajemnicą zawodową.

Kontrakt terapeutyczny

Jeśli proces konsultacyjny zakończy się decyzją osoby zgłaszającej się co do podjęcia dalszej pracy psychoterapeutycznej, kończy on się ustaleniem tzw. kontraktu terapeutycznego, czyli umowy jaka definiuje zasady i ramy rozpoczynanej terapii.

Kontrakt terapeutyczny zazwyczaj określa: cel terapii, czas jej trwania, częstotliwość sesji, zasady odpłatności i odwoływania sesji oraz sposób kończenia terapii. Terapeuta stara się również omówić z osobą rozpoczynającą terapię, jej podstawowe założenia i to, na czym wspólna praca będzie polegała.

Niełatwo jest być w parze, zwłaszcza być długo i na co dzień. Moment, kiedy uświadamiamy sobie własne różnice, rozbieżność oczekiwań i poglądów oraz to, że porozumienie bywa bardzo trudne, często jest początkiem kryzysu.

W cyklu życia pary kryzysy są nieuniknione i stanowią niezbędny element rozwoju. Zazwyczaj partnerzy mają na tyle własnych zasobów i możliwości, aby poradzić sobie w dwójkę z rozwiązaniem bieżących trudności.

Zdarza się jednak czasem, że okazuje się to niemożliwe – wtedy jednym z możliwych rozwiązań staje się konsultacja psychoterapeutyczna, bywa że podjęcie wspólnej terapii.

W Pracowni HUMANI pracujemy z parami, które m.in.:

 • próbują odbudować związek po zdradzie,
 • mają trudność w adaptacji do dużej życiowej zmiany (narodziny dziecka, zmiana pracy, choroba, itp.),
 • podjęły decyzję o rozstaniu, ale nie wiedzą jak je przeprowadzić,
 • są w przewlekłym kryzysie z którego trudno wyjść,
 • mają trudność z poczęciem dziecka,
 • przeżywają trudności w pełnieniu roli rodziców.

Pracujemy z parami heteroseksualnymi i homoseksualnymi.

Każda para zgłaszająca się do naszej Pracowni rozpoczyna kontakt od konsultacji (od jednej do trzech), po którym możliwe jest podjęcie regularnej wspólnej psychoterapii.

Co to jest?

Psychoterapia grupowa to bardzo prężnie rozwijająca się obecnie forma pomocy terapeutycznej. Jest uważana za jedną z najbardziej skutecznych form psychoterapii w odniesieniu do problemów natury relacyjnej (czyli na płaszczyźnie różnych związków).

W Pracowni HUMANI prowadzimy stacjonarne grupy terapeutyczne od początku powstania ośrodka. Praca grupowa prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym.

Jak to wygląda?

Decyzję o dołączeniu do grupy terapeutycznej poprzedza konsultacja indywidualna czyli spotkanie, które ma charakter wywiadu diagnostycznego. To oznacza, że zanim dana osoba trafi na terapię grupową odbywa kilka spotkań indywidualnych, na których terapeuta przygotowuje ją do pracy grupowej.

Jeden cykl terapii trwa jedenaście miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia pracy terapeutycznej na kolejnych jedenaście miesięcy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Grupa liczy od sześciu do dziesięciu osób, kobiet i mężczyzn. W pracowni HUMANI grupy terapeutyczne zawsze prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów posiadających odpowiednie przygotowanie do tego rodzaju pracy.

W jakich problemach pomaga?

Uczestnictwo w grupie pozwala:

 • uświadomić sobie różne aspekty swoich relacji z innymi ludźmi,
 • poznać własne style i wzorce funkcjonowania w relacji,
 • rozpoznać uczucia, jakie budzą w nas inni,
 • uzyskać informacje zwrotne – dowiedzieć się jak jesteśmy odbierani przez innych.

Praca w grupie nastawiona jest na:

 • głęboką pracę nad swoim osobistym sposobem funkcjonowania w świecie i z innymi ludźmi,
 • obserwacje i refleksje nad sobą,
 • badanie własnych ograniczeń i ich przekraczanie.

Grupy terapeutyczne w Pracowni HUMANI prowadzone są zawsze przez dwóch psychoterapeutów posiadających odpowiednie przygotowanie szkoleniowe do prowadzenia tego rodzaju terapii.

Wskazaniem do pracy grupowej są przede wszystkim rozmaite problemy w relacjach. Dotyczy to relacji zarówno rodzinnych, jak i zawodowych lub koleżeńskich. W kontaktach z innymi ludźmi często kierujemy się bardziej lub mniej uświadomionymi potrzebami i oczekiwaniami, które mają swój początek we wczesnych relacjach z ważnymi ludźmi. Na przykład fakt wybierania określonych osób na partnerów życiowych, trudności w budowaniu lub/i utrzymaniu związku, porzucaniu lub byciu porzucanym nie są działaniem przypadku lub pecha, a bardziej lub mniej świadomej wewnętrznej dynamiki danej osoby.

Dynamiki, którą dzięki pracy terapeutycznej można bardziej poznawać, a poprzez to zmieniać w kierunku lepszego i zdrowszego funkcjonowania z ludźmi.

Innym wskazaniem do pracy na grupie jest poczucie „zablokowania” w życiu – trudność w realizowaniu własnego potencjału, wycofywanie się z realizowania własnych celów lub poczucie niskiej energii życiowej.

Na czym to polega?

Terapeutyczna praca grupowa przypomina pracę na żywym organizmie – ten organizm to grupa, którą wspólnie tworzą wszyscy jej uczestnicy. Towarzyszy jej mnóstwo uczuć i emocji, a sposób w jaki dana osoba funkcjonuje w życiu i z ważnymi dla siebie ludźmi, na pewno odtworzy się w grupie terapeutycznej. Korektywne doświadczenie jakie grupa przynosi, to możliwość przyjrzenia się swoim problemom w bezpiecznych
warunkach – w obecności profesjonalnych terapeutów. Większa świadomość siebie i tego, co robi się w kontakcie z innymi ludźmi, to początek możliwej zmiany.

Grupa też stwarza na tyle bezpieczne środowisko, że jej członkowie mogą próbować nowych, innych sposobów bycia w relacji z innymi i sobą samym.

Sesja terapii grupowej odbywa się w stały dzień i o stałej godzinie raz w tygodniu.

Osoby decydujące się na pracę w grupie deklarują uczestnictwo w całym cyklu spotkań.

Nasza oferta dla pacjentów