Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Grupa terapeutyczna dla młodych dorosłych

Zapraszamy młodych dorosłych na grupę terapeutyczną.

Przedział wiekowy: 19 – 26 r. ż.

Liczba uczestników: 8-10 osób

Czas trwania: 10 miesięcy (z możliwością kontynuacji).

Spotkania będą odbywały się we wtorki w godz. popołudniowych (1h i 45min) – w Pracowni Psychoterapii Humani przy ul. Radosnej 12.

Rozpoczęcie grupy: 18 października 2022 r.

Prowadzący: Marta Jakubiak-Głowacka i Agnieszka Pawłowska

Koszt zajęć: 490 zł miesięcznie.

Opis grupy: Okres wczesnej dorosłości to czas intensywnych zmian, nowych perspektyw i ważnych decyzji.

Jest to moment opuszczania domu rodzinnego, kontynuacji bądź zakończenia nauki, rozpoczęcia pierwszej pracy, nawiązywania bliskich relacji, tworzenia związków.

To także czas dalszego kształtowania się tożsamości, większej świadomości siebie i zadawania sobie pytań:

Kim jestem?

Czego oczekuję od życia?
Czego oczekuje ode mnie moje otoczenie?

Jeśli trudno nam znaleźć odpowiedź na te pytania lub gdy nasze dążenia są sprzeczne z oczekiwaniami innych, możemy czuć się zagubieni, przestraszeni, bezradni i osamotnieni.
Stawanie się dorosłym bywa bolesne i skomplikowane.

Badania dowodzą, że zmiany rozwojowe zachodzące w psychice młodego dorosłego są co najmniej tak samo znaczące jak te, które zachodzą w okresie dzieciństwa.

Wiemy, że nowe, pozytywne doświadczenia w kontakcie z drugim człowiekiem mają ogromny wpływ na jakość naszego dalszego życia i mogą sprawić, że wejście w dorosłość będzie ciekawym doświadczeniem.

Pandemia spowodowała, że szanse na tworzenie relacji, budowanie związków i bycie w bezpośrednim kontakcie z ludźmi były znacznie ograniczone. Dla wielu osób pozostawanie w przedłużającym się osamotnieniu i izolacji było bardzo trudnym doświadczeniem, które pozostawiło w nich trwały ślad – być może dotyczy to także Ciebie.

Jeśli uważasz, że powyższe zagadnienia są ci bliskie, jeśli masz  obawy, że trudno Tobie korzystać z nowych szans na tworzenie relacji z ludźmi i rozwój w tym zakresie – zapraszamy Cię do udziału w grupie terapeutycznej. Uczestnictwo w tej grupie stwarza okazję do rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych, wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi uczuciami i myślami, a także bycia w dobrym kontakcie ze sobą i z innymi.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do umówienia się na konsultację (koszt 170 zł)
w biurze Pracowni HUMANI, nr tel. 793 700 087.