Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Seminaria

Seminaria naukowo – szkoleniowe to cykl otwartych spotkań z wybitnymi przedstawicielami psychologii i psychoterapii. Każde z seminariów poświęcone jest konkretnemu zagadnieniu i jest okazją do wysłuchania wykładu oraz dyskusji.

Spotkania mają na celu stworzenie możliwości ciągłego szkolenia się i wymiany poglądów.

Seminaria odbywają się w kameralnym gronie, stwarzając warunki do pogłębionej analizy tematu. Nasze spotkania seminaryjne przeznaczone są głównie dla profesjonalistów oraz studentów.