Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psycholog, psychoterapeutka, fizjoterapeutka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej w Warszawie – specjalność psychologia kliniczna, oraz Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (fizjoterapia).
Ukończyła dwuletnią Zaawansowaną Szkołę Współczesnej Psychoterapii
Psychodynamicznej (ZSWPP) organizowaną przez Pracownię Humani oraz Laboratorium
Psychoedukacji, dwuletnią szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży realizowaną przez
Ośrodek Regeneracja oraz Laboratorium Psychoedukacji, roczne szkolenie z zakresu
psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym CTPB w Warszawie.
Przez rok była także słuchaczką w Szkole Psychodynamicznej przeprowadzonej przez
Gabinet Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo ukończyła liczne kursy z zakresu oceny rozwoju
niemowląt, małych dzieci, terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, m. in Early
Assessment and Intervention with Babies and Young Children w Londynie, szkolenie z
zakresu stosowania skali oceny rozwoju dzieci Bayley III, Psychiatrii – małych dzieci –
zaburzenia emocjonalne i relacyjne (prowadzenie dr Stella Acquarone – School of Infant Menthal
Health w Londynie), wczesnych niemowlęcych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz
innych zakłóceń rozwojowych (prowadzenie dr Stella Acquarone – School of Infant Menthal Health w
Londynie), Fas – diagnostyka i podstawy interwencji czy wczesnej interwencji psychologicznej
wobec małego dziecka i jego rodziny- problemy kliniczne pierwszych trzech lat życia dziecka.
Obecnie jest w trakcie certyfikacji z zakresu Skali Oceny Zachowania Noworodka wg. T.
Brazeltona.
Odbyła liczne staże kliniczne m.in w II Klinice Psychiatrii w Warszawie, w Akademickim
Centrum Psychoterapii i Rozwoju w Warszawie, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w
Poznaniu, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie czy w Szpitalu Klinicznym nr 3 w
Poznaniu. Doświadczenie w pracy z rodzicami noworodków i małych dzieci czerpie m.in z
kilkuletniej pracy w Klinice Neonatologii w Poznaniu, pracy w Poradni Wczesnej Diagnostyki
Dzieci, oraz prowadzenia warsztatów zarówno dla matek dzieci urodzonych przedwcześnie, jak i
rodziców spodziewających się narodzin dziecka.
W Pracowni Humani prowadzi:

  • konsultacje i psychoterapię osób dorosłych, młodzieży, oraz dzieci
  • wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych
  • konsultacje z zakresie wspierania relacji rodzic –dziecko, w okresie około porodowym, jak i
    w pierwszych latach życia.