Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Marta Jakubiak-Głowacka


Warning: Undefined array key "link_url" in /home/platne/scorpion/public_html/humani.pl/wp-content/themes/AquaChild/includes/shortcodes.php on line 625

Warning: Undefined array key "link_url" in /home/platne/scorpion/public_html/humani.pl/wp-content/themes/AquaChild/includes/shortcodes.php on line 631
Psycholog, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień.

Absolwentka psychologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (nr cert. 815, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Ukończyła podyplomowe studium Seksuologia Kliniczna: opiniowanie, edukacja, terapia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podstawowy kurs terapii systemowej indywidualnej i rodzin przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia w Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący, rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Od kilkunastu lat pracuje w poradni i na oddziale dziennym przy Wojewódzkim Ośrodku
Psychoterapii Uzależnień w Poznaniu oraz w centrum zdrowia psychicznego.

W Pracowni HUMANI prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje również, w ramach psychoterapii grupowej, z młodzieżą.