Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psychoterapeuta

Doktor nauk humanistycznych, absolwent kierunków: socjologia i praca socjalna. Adiunkt w Zakładzie Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii UAM.

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji (ośrodek szkolący, rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), a także Szkoły Psychoterapii Grupowej i Szkoły Psychoterapii Par przy Laboratorium Psychoedukacji.

Staże odbywał w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego nr 5 Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu, której aktualnie jest współpracownikiem.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W Pracowni HUMANI prowadzi psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową, psychoterapię par, a także psychoterapię grupową.