Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (nr cert. 1006, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Ukończyła szkolenie z psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT) – pierwszego i drugiego stopnia (Anna Freud Center przy współpracy z Laboratorium Psychoedukacji oraz Pracownią Humani) oraz podstawowy kurs terapii systemowej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.

Aktualnie w trakcie czteroletniego Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Ma wieloletnie doświadczenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. Od kilkunastu lat współprowadzi Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Luboniu.

Ma również doświadczenie w pomocy psychologicznej osobom dorosłym w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego.

W Pracowni HUMANI prowadzi konsultacje oraz psychoterapię osób dorosłych. Pracuje również ze starszymi nastolatkami (17 lat i więcej).