Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego


Warning: Undefined array key "link_url" in /home/platne/scorpion/public_html/humani.pl/wp-content/themes/AquaChild/includes/shortcodes.php on line 625

Warning: Undefined array key "link_url" in /home/platne/scorpion/public_html/humani.pl/wp-content/themes/AquaChild/includes/shortcodes.php on line 631
Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji).Magister psychologii o specjalności klinicznej: psychoterapia oraz psychologia pracy: doradztwo personalne, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień.

Absolwentka podyplomowego, 4-letniego Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Posiada certyfikat psychoterapeuty The European Association for Psychotherapy.

Absolwentka półtorarocznego Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, wydawany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Staże kliniczne odbywała na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych, stacjonarnym oddziale leczenia uzależnienia od alkoholu, dziennym oddziale psychiatrycznym i w poradni zdrowia psychicznego. Zdobywała doświadczenia w pomocy psychologicznej w ramach pracy w różnych instytucjach: oświatowych (szkoła), służby zdrowia (poradnia zdrowia psychicznego, przychodnia leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzalezniania, szkoła rodzenia), pozarządowych (fundacja).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Pracowni Humani prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową.

Pracuje z osobami dorosłymi w zakresie problemów emocjonalnych, osobowościowych, trudności w relacjach interpersonalnych, nadużywania substancji psychoaktywnych i uzależnień.