Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psycholog, psychoterapeutka, specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji).

Zapisy przez biuro Pracowni HUMANI.

Magister psychologii o specjalności klinicznej: psychoterapia oraz psychologia pracy: doradztwo personalne, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Absolwentka podyplomowego, 4-letniego Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Absolwentka półtorarocznego Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (szkolenie rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień.

Staże kliniczne odbywała na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych oraz na dziennym oddziale psychiatrycznym (Poznań). Zdobywała doświadczenia w pomocy psychologicznej w ramach różnych instytucji: oświatowych, służby zdrowia, pozarządowych. Od 2011 roku pracuje w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową.

Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie problemów emocjonalnych, osobowościowych, trudności w relacjach interpersonalnych, uzależnień.