Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psycholog, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień.

Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej oraz podyplomowe studium pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień zakończonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Aktualnie w trakcie czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Od kilkunastu lat pracuje z osobami uzależnionymi oraz bliskimi osób uzależnionych współpracując z instytucjami zajmującymi się pomocą w tym obszarze.

Posiada doświadczenie w pracy z grupami szkoleniowymi, psychoedukacyjnymi i psychoterapeutycznymi.

W Pracowni HUMANI prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.