Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), Studium Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz podyplomowe studium pedagogiczne (UAM).
Ponadto, kształciła się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (kurs podstawowy psychoterapii systemowej) oraz w obszarze psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT) – szkolenie podstawowe i zaawansowane certyfikowane przez Anna Freud Centre.

Szkoliła się w różnych aspektach psychoterapii grupowej i indywidualnej (m.in. w obszarze uzależnień behawioralnych, Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego).

Ma doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz par, warsztatów psychoedukacyjnych dla dorosłych i młodzieży oraz konsultacji psychologicznych zdobywane w czasie staży w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych, pracy na oddziale dziennym leczenia uzależnień oraz w poradniach (w Poznaniu, Swarzędzu, Toruniu, Sopocie i Kościanie).

Obecnie współpracuje z poradnią zdrowia psychicznego oraz poradnią leczenia uzależnień w Poznaniu.

W Pracowni HUMANI prowadzi konsultacje, a także psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par w nurcie psychodynamicznym.