Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psycholog, fizjoterapeutka.

Zapisy przez biuro Pracowni HUMANI.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów. Ukończyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) i kurs z zakresu Integracji Sensorycznej (SI).

Odbyła trzyletni staż kliniczny w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego HUMANI oraz staże w poradni rozwojowej i placówkach zdrowia psychicznego m.in. w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała także pracując w przedszkolu integracyjnym oraz prowadząc zajęcia rozwojowe dla dzieci.

W Pracowni HUMANI prowadzi:
– konsultacje i wizyty doradcze dla rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i związanymi z pójściem dziecka do przedszkola/szkoły,
– konsultacje i spotkania dla rodziców z zakresu wspierania więzi i rozwoju dzieci młodszych (0-3 r. ż.),
– grupę rozwijającą umiejętności społeczne i kompetencje emocjonalne dzieci,
– grupę dla mam z małymi dziećmi,
– zajęcia warsztatowe.

W pracy skupiona jest na trosce o harmonijny rozwój psychoruchowy i integralność  dziecka oraz na wspieraniu jego więzi z rodzicami. Pomaga rodzicom w budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem, wspomaganiu jego rozwoju i radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi.

Pracuje jako psycholog szkolny. Współpracuje także z jedną z poznańskich szkół rodzenia prowadząc zajęcia dla kobiet w ciąży oraz zajęcia dla mam z niemowlętami.