Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Wolne miejsca na grupach superwizyjnych Agnieszki Iwaszkiewicz

Mamy ostatnie wolne miejsca na grupach superwizyjnych Agnieszki Iwaszkiewicz, certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne psychoterapeutki i superwizorki.W tej chwili Agnieszka Iwaszkiewicz prowadzi w Pracowni HUMANI w Poznaniu trzy grupy superwizyjne (piątek, sobota, niedziela), raz w miesiącu. Grupy sobotnia i niedzielna są w części seminaryjne, w nadchodzącym roku ich tematyka będzie dotyczyła stanów umysłu (umysł w anoreksji, psychotyczna organizacja osobowości, mentalizacja, psychosomatyka, aleksytymia itp.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w superwizji proszone są o kontakt z naszym biurem.

Agnieszka Iwaszkiewicz

Agnieszka Iwaszkiewicz

Agnieszka Iwaszkiewicz – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada też certyfikat trenera grupowego II stopnia PTP. Ukończyła szkolenia z zakresu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Prowadzi długo i krótkoterminową psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych, zorientowaną psychodynamicznie i w oparciu o analizę relacji. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Sekcji Psychoterapii PTP.

Należy do Zespołu Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.