Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Zaawansowana Szkoła Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej

Pracownia Humani wspólnie z Laboratorium Psychoedukacji organizuje od 26 sierpnia 2018 roku pierwszą edycję dwuletniej Zaawansowanej Szkoły Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej.

Szkolenie będzie się odbywało w Poznaniu i Warszawie w formie 20 zjazdów 15-godzinnych (soboty i niedziele) oraz dwóch zjazdów 35-godzinnych, łącznie 370 godzin zegarowych. Propozycja skierowana jest do absolwentów szkoleń z obszaru psychoterapii (wyjątkowo dla osób będących jeszcze w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, ale co najmniej po drugim roku) oraz dla praktykujących psychoterapeutów, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojego wykształcenia i praktyki zawodowej o nowoczesną perspektywę psychodynamiczną.

Program szkolenia bazuje na najnowszych koncepcjach psychoterapeutycznych i neuronaukowych, z tej perspektywy przedstawione zostanie współczesne rozumienie diagnozy, psychopatologii, procesu zmiany w psychoterapii oraz planowania i prowadzenia leczenia w ujęciu psychodynamicznym.

Podstawową ideą całego szkolenia jest nie tylko przedstawienie najnowszej teorii kształtującej współczesną praktykę psychoterapeutyczną, ale również pokazywanie w jaki sposób można przekładać tą teorię na praktykę kliniczną. Program szkolenia oparty jest o nowoczesną, sprawdzoną empirycznie wiedzę dotyczącą psychoterapeutycznych metod leczenia.

Zakres programowy:

  1. Współczesny proces diagnozy i planowania terapii (włączając w to najnowsze rozumienie, diagnozę i leczenie zaburzeń osobowości).
  2. Psychoterapia psychodynamiczna dzisiaj – m.in.: neuronauka, współczesna Teoria Więzi, mentalizacja, nowoczesne rozumienie i praca z traumą, budowanie relacji terapeutycznej z uwzględnieniem różnic indywidualnych w psychopatologii pacjenta.
  3. Długo i krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna.
  4. Nowoczesne rozumienie kryzysowych momentów w procesie terapeutycznym (m.in. kryzys przymierza terapeutycznego, niewystarczająca motywacja, praca z pacjentem zagrożonym samobójstwem, praca z pacjentem samouszkadzającym się).
  5. Psychodynamiczna terapia uzależnień.
  6. Współczesne rozumienie terapii grupowej w ujęciu psychodynamiczno-interpersonalnym.
  7. Psychoterapia i leki.
  8. Psychodynamiczna terapia par.
  9. Seksuologia a psychoterapia psychodynamiczna.

Zajęcia prowadzić będą uznani klinicyści m.in.: Maria Beisert, Rafał Bornus, Marta Głowacka, Anna Król-Kuczkowska,  Bożena Maciek-Haściło, Zofia Milska- Wrzosińska, Władysław Sterna, Cezary Żechowski.

Inauguracją ZSWPP będzie letnia klasa mistrzowska (Summer Masterclass), którą poprowadzą Nancy McWilliams oraz Jonathan Shedler 27.08.2108 w Łochowie pod Warszawą.

Kierownikiem szkoły jest Anna Król-Kuczkowska, a koordynatorem Berenika Korcz – Wasińska.

Proces rekrutacji rozpocznie się 1.02.2018. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z CV (szczegółowo opisującym dotychczasowe szkolenia i doświadczenie zawodowe) na adres lps[małpka]lps.pl oraz biuro[małpka]humani.pl.

Kandydaci będą informowani pisemnie o przyjęciu na szkolenie, nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem.

Wpisowe wynosi 1920 zł i jest płatne do 15.03.2018. Czesne płatne od sierpnia 2018 roku jest podzielone na 20 miesięcznych rat płatnych do 10. każdego miesiąca w wysokości 750 zł każda.