Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psychoterapia oparta na mentalizacji – szkolenie, druga edycja

Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego HUMANI
wraz z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

zaprasza w dniach 4-6 marca 2016 roku na drugą w Polsce edycję szkolenia

“Psychoterapia oparta na mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment).
Stopień podstawowy.”


Pracownia HUMANI jest współorganizatorem szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego oraz do innych profesjonalistów, którzy zainteresowani są leczeniem zaburzeń osobowości.

Mentalizacja odnosi się do naszej zdolności rozumienia stanów umysłowych – własnych i innych ludzi. Mentalizujemy, gdy próbujemy zrozumieć zachowania nasze i innych w kontekście intencji oraz innych stanów wewnętrznych.

Skupienie się na tej specyficznie ludzkiej umiejętności, traktowanie jej jako narzędzia terapeutycznej interwencji stanowi podstawę Terapii Opartej na Mentalizacji (MBT). MBT początkowo rozwijana była w celu pracy z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline (BPD), aktualnie znajduje jednak zastosowanie w szerszym spektrum zaburzeń. Programy szkoleniowe z MBT przygotowują również do prowadzenia terapii pacjentów z antysocjalnym zaburzeniem osobowości, rodzin oraz adolescentów.

MBT został stworzony przez jednego z najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów i badaczy Petera Fonagy’ego i jego współpracowników w Anna Freud Centre w Londynie. Skuteczność tego nurtu została jednoznacznie potwierdzona empirycznie, jest on uznawany obecnie za jeden z najskuteczniejszych w psychoterapii, zwłaszcza w leczeniu głębiej zaburzonych pacjentów.

Szczegółowe informacje: www.mentalizacja.pl.

Serdecznie zapraszamy!