Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Superwizje

Pracownia HUMANI proponuje indywidualne oraz grupowe superwizje dla psychoterapeutów.

Superwizje prowadzone są przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przygotowujących się do uzyskania certyfikatu superwizora.

W tej chwili grupy superwizyjne  oraz superwizje indywidualne prowadzą: Anna Król – Kuczkowska, Agnieszka Iwaszkiewicz i Katarzyna Waluchowska.

Superwizje w nurcie MBT prowadzi Anna Król – Kuczkowska.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie listu oraz aktualnego CV na adres biuro@humani.pl.

Seminaria

Seminaria naukowo – szkoleniowe to cykl otwartych spotkań z wybitnymi przedstawicielami psychologii i psychoterapii. Każde z seminariów poświęcone jest konkretnemu zagadnieniu i jest okazją do wysłuchania wykładu oraz dyskusji.

Spotkania mają na celu stworzenie możliwości ciągłego szkolenia się i wymiany poglądów.

Seminaria odbywają się w kameralnym gronie, stwarzając warunki do pogłębionej analizy tematu. Nasze spotkania seminaryjne przeznaczone są głównie dla profesjonalistów oraz studentów.

Szkolenia

Ważną formą naszej działalności i elementem naszej misji, jest praca na rzecz doskonalenia umiejętności zawodowych psychoterapeutów.

Organizujemy zarówno krótkie wykłady i seminaria poświęcone konkretnemu zagadnieniu, jak i większe szkolenia psychoterapeutyczne.
Przywiązujemy najwyższą wagę do tego, aby proponowane przez nas szkolenia zgodne były z obowiązująca dzisiaj wiedzą i praktyką psychoterapii.

Od kliku lat współorganizujemy wraz z Laboratorium Psychoedukacji  dwuletnie szkolenie doskonalące  “Zaawansowana Szkoła Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej”

Najbliższa edycja 2021-2023 będzie już czwartą i rozpocznie się Zjazdem Inauguracyjnym pod koniec sierpnia 2021.  Zajęcia odbywały się będą naprzemiennie w Poznaniu i Warszawie.

Program tego nowatorskiego i bardzo dobrze ocenianego  projektu bazuje na najnowszych koncepcjach psychoterapeutycznych i neuronaukowych.

 Z tej perspektywy przedstawiamy  współczesne rozumienie diagnozy, psychopatologii, psychotraumatologii  procesu zmiany w psychoterapii oraz planowania i prowadzenia leczenia w ujęciu psychodynamicznym

ZSWPP jest również jedynym w Polsce szkoleniem oferującym szeroki zakres teorii, praktyki i superwizji  w nurcie MBT (Psychoterapia Oparta na Mentalizacji).

Proponujemy naukę w kameralnych grupach, indywidualne podejście do uczenia oraz duży nacisk na praktykę kliniczną.

Zajęcia prowadzą uznani klinicyści m.in.: Maria Beisert, Rafał Bornus, Marta Głowacka, Anna Król-Kuczkowska, Bożena Maciek-Haściło, Zofia Milska- Wrzosińska, Maciej Pilecki, Władysław Sterna, Cezary Żechowski i inni.

 

Kierownikiem szkoły jest Anna Król – Kuczkowska.

Więcej informacji tutaj