Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Terapia indywidualna

Próba rozwiązania bieżącego konfliktu lub problemu pacjenta i głęboka praca nad całokształtem funkcjonowania jego osobowości.

Psychoterapia indywidualna może być realizowana w następujących formach:

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Obejmuje kilka, do zazwyczaj, kilkunastu 50 minutowych spotkań (z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu). Ma z góry ustalony termin zakończenia.

Obszarem pracy są wybrane obszary życia i trudności pojawiające się na ich płaszczyźnie. Ta forma pracy pozwala szukać optymalnych rozwiązań konkretnego problemu z perspektywy trudno dostępnej w codziennym życiu.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa

Przyczyny wielu trudności z którymi zmagamy się w codziennym życiu są często nieświadome. Zwykle leżą one w doświadczeniach z okresu dzieciństwa. Ta forma pracy służy poznaniu i zrozumieniu własnego życia psychicznego po to, by adekwatnie rozpoznawać swoje słabe i mocne strony, rozumieć własne reakcje i zachowania, dokonywać świadomych, satysfakcjonujących wyborów w życiu.

Terapia długoterminowa umożliwia trwałą zmianę charakteru i sposobu funkcjonowania w kierunku większej dojrzałości i nawiązywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

Ta forma pracy nie ma z góry ustalonego czasu trwania, kończy się wówczas gdy obie strony uznają, że nastąpiły oczekiwane zmiany.

Więcej informacji o psychoterapii indywidualnej i jej zasadach jest dostępnych pod tym linkiem.

Terapia par

Pomagamy związkom w różnorakich kryzysach, prowadzimy pojedyncze konsultacje oraz kompleksową psychoterapię.    

Terapia par to oferta skierowana dla tych, którzy są w trwającym związku. Na konsultację pary zapraszamy oboje partnerów, którzy mają poczucie, że trudno im bez zewnętrznej pomocy rozwiązać trwający kryzys.

Psychoterapeutyczna praca z parą pozwala pomóc relacji na różne sposoby – na przykład może pomóc rozwiązać konkretny konflikt, polepszyć wzajemna komunikację i sprawić, ze będzie ona bardziej efektywna, pogłębić wzajemne zrozumienie i otwartość na odmienną perspektywę widzenia. Wspólna praca terapeutyczna pozwala również wzmocnić wzajemną więź i emocjonalnie pogłębić relację.

Więcej informacji o terapii par i jej zasadach jest dostępnych pod tym linkiem.

Terapia grupowa

Jedna z najbardziej skutecznych form terapii dla osób przeżywających problemy w relacjach.       

Środowisko grupy terapeutycznej pozwala w bezpieczny i głęboki sposób zauważać to, w jaki sposób kształtujemy relację, co robimy aby ja wzmacniać, a co aby ją osłabiać i budować dystans. Pozwala zobaczyć całą naszą osobistą dynamikę relacyjną z perspektywy, która zazwyczaj umyka nam w codziennym życiu.

Grupa pozwala również na zmianę takich wzorców relacyjnych, które są blokujące lub niszczące.
Praca w grupie pozwala więc nie tylko tego doświadczać, ale też rozumieć i docelowo zmieniać nasz sposób bycia z innymi na bardziej dojrzały i satysfakcjonujący.

Więcej informacji o psychoterapii grupowej i jej zasadach jest dostępnych pod tym linkiem.

Informacja o aktualnych grupach terapeutycznych jest dostępna w dziale „Aktualności”.

Praca z dziećmi i rodziną

Trudności przeżywane przez dziecko dotyczą całej rodziny. W pracę nad rozwiązaniem problemu są zaangażowani rodzice oraz dzieci.  

W naszej pracy kierujemy się zasadami podejścia systemowego.

Towarzyszymy dzieciom i rodzicom w przystosowaniu się do przedszkola i szkoły, rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i pomiędzy dziećmi, radzeniu sobie z napięciem, lękiem i złością.

Pomagamy rodzicom, którzy chcą lepiej radzić sobie w wychowaniu, dobrze dogadywać się z dzieckiem, lepiej rozumieć to, co się z nim dzieje w różnych sytuacjach. Pracujemy też z rodzicami, którzy chcą pomóc dzieciom przejść przez trudne zmiany związane z rozwodem rodziców, chorobą w rodzinie, pojawieniem się rodzeństwa czy zmianą miejsca zamieszkania.

W zależności od zgłaszanego problemu proponujemy: grupy rozwojowe dla dzieci, terapię rodzinną, spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży (łączone ze spotkaniami towarzyszącymi dla rodziców), doradztwo psychologiczne i warsztaty dla rodziców.

Nasi terapeuci rodzinni podejmują decyzję o formie i długości terapii lub cyklu spotkań doradczych, na podstawie indywidualnej analizy sytuacji każdej rodziny.

Więcej informacji o ofercie HUMANI dla Rodziny jest dostępnych pod tym linkiem.

Informacja o aktualnych grupach terapeutycznych jest dostępna w dziale „Aktualności”.

Psychiatra

Ludzie doświadczający różnorakich problemów psychicznych i emocjonalnych czasami potrzebują również leczenia farmakologicznego.

Profesjonalna konsultacja psychiatryczna pozwala ocenić stan pacjenta i podjąć decyzję co do dalszej, ewentualnej farmakoterapii i – jeśli taka okaże się konieczna – właściwie dobrać leki.

Farmakoterapia może być – i często jest – prowadzona równolegle z psychoterapią.

Więcej informacji o konsultacji psychiatrycznej i jej zasadach jest dostępnych pod tym linkiem.