Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psycholog, psychoterapeutka.

Absolwentka psychologii (specjalności: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Aktualnie kształci się w ramach czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Zawodowe doświadczenie zdobywała w placówce zajmującej się aktywizacją społeczno-zawodową osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Obecnie związana ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego POZNAŃ PÓŁNOC, gdzie pracuje terapeutycznie z osobami będącymi w kryzysie, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz zagrożonymi ponowną hospitalizacją psychiatryczną, cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i zaburzeniami zachowania (schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowości, lękowe, nastroju).

W Pracowni HUMANI prowadzi konsultacje i psychoterapię osób dorosłych i starszej młodzieży.