Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studium podyplomowego Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnie Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący, rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Ukończyła również pierwszy stopień szkolenia z zakresu psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT), organizowanego przez Centrum Anny Freud w Londynie.
Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Poradni Zdrowia Psychicznego i na Oddziale Dziennym, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową. Obecnie współpracuje ze stowarzyszeniem zajmującym się aktywizacją zawodową osób, które z różnych przyczyn mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W Pracowni HUMANI prowadzi psychoterapię indywidualną długo i krótkoterminową oraz psychoterapię grupową. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.