Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psycholog, psychoterapeutka

Absolwentka 4 – letniego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie ((ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Zawodowe doświadczenie zdobywała odbywając m.in.: staż kliniczny w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego oraz praktyki zawodowe w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi.

Od 2013 roku pracuje w placówce zajmującej się aktywizacją społeczno-zawodową. Prowadzi poradnictwo i warsztaty psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością z uwagi na: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowości, lękowe, nastroju, całościowe), niepełnosprawność intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawność sprzężoną. Pracuje z osobami będącymi w kryzysie z powodu utraty zdrowia oraz pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W Pracowni HUMANI prowadzi konsultacje o psychoterapię osób dorosłych – krótko i długoterminową.