Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psychoterapeutka

Absolwentka socjologii o specjalizacji Socjologia Rodziny i Problemów Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Absolwentka 4 letniego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący, rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Ukończyła szkolenie MBT (Psychoterapia Oparta na Mentalizacji) w stopniu podstawowym i zaawansowanym, certyfikowane przez Centrum Anny Freud w Londynie.

Ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Uczestniczyła w szkoleniu Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Od 2009 do 2011 roku odbywała staż kliniczny w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową. Pracowała również dla Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

Jest członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi. W Pracowni Humani Prowadzi psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową oraz terapię grupową.