Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psychoterapeutka.

Zapisy przez biuro Pracowni HUMANI.

Absolwentka socjologii o specjalizacji Socjologia Rodziny i Problemów Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Absolwentka Laboratorium Psychoedukacji (ośrodek szkolący, rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Od 2009 do 2011 roku odbywała staż kliniczny w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową. Pracowała również dla Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi, prowadząc psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową oraz terapię grupową.