Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży.

Zapisy przez biuro Pracowni HUMANI.

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu; ponadto ukończyła 4-letni całościowy kurs psychoterapii zorganizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawie i atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz wiele szkoleń – głównie z terapii eriksonowskiej.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi; osobami, które mają problemy natury psychicznej – głównie zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu i jedzenia, a także z osobami z problemem uzależnienia. Odbyła szkolenia z zakresu m.in.ADHD ; uczestniczyła w wielu konferencjach, spotkaniach naukowych w dziedzinie psychiatrii, ale także neurologii dziecięcej.

Ma doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach nieletnich i rodzinnych.