Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego


Warning: Undefined array key "link_url" in /home/platne/scorpion/public_html/humani.pl/wp-content/themes/AquaChild/includes/shortcodes.php on line 625

Warning: Undefined array key "link_url" in /home/platne/scorpion/public_html/humani.pl/wp-content/themes/AquaChild/includes/shortcodes.php on line 631
Psycholog, psychoterapeuta dziecięco – młodzieżowy, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ramach Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka „Regeneracja” w Warszawie, terapię systemową w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, liczne szkolenia dotyczące problematyki dzieci, młodzieży i rodziny. Odbyła szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Obecnie uczestniczka specjalizacji z psychologii klinicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi, nastolatkami i rodzicami w placówce opiekuńczo – wychowawczej: zajmowała się diagnozą, wczesną interwencją, profilaktyką uzależnień oraz terapią indywidualną i grupową. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. W pracy integruje myślenie psychodynamiczne, strategie oparte o metody behawioralno – poznawcze oraz systemowe. Prowadzi konsultacje oraz terapię krótko i długoterminową, indywidualną, a także rodzinną i grupową. Pracuje również z parami.

Pomaga rodzicom w lepszym rozumieniu potrzeb swoich dzieci na różnych etapach rozwoju, w odbudowywaniu dobrej, wspierającej optymalny rozwój relacji. Zajmuje się trudnościami wychowawczymi i w komunikacji rodzic – dziecko, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, odżywiania i psychosomatycznymi u dzieci i młodzieży oraz zaburzeniami zachowania w tym ADHD.

Pracuje również z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem.