Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Aleksandra Ksokowska-Robak

Absolwentka Psychologii na UAM w Poznaniu. Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Systemowej Rodzin i Par przy WTTS w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja w Warszawie. W swojej pracy opiera się na podejściu systemowym oraz korzysta z założeń psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT).

W Pracowni Humani prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, terapię rodzinną oraz spotkania doradcze dla rodziców.

Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami, w których dzieci przeżywają trudności adaptacyjne, w kontaktach z rówieśnikami, radzeniu sobie z silnymi emocjami (lękiem, złością, smutkiem), na trudności reagują objawami psychosomatycznymi, nie przestrzegają zasad społecznych. Wspiera rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych związanych z kryzysami rozwojowymi i życiowymi takimi jak pójście dziecka do przedszkola/szkoły, pojawienie się rodzeństwa, pracą jednego z rodziców w innym kraju, rozwód rodziców, choroba lub żałoba w rodzinie. Wspiera rodziców w lepszym rozumieniu swojej relacji z dzieckiem i poszukiwaniu rozwiązań adekwatnych do etapu rozwojowego dziecka/nastolatka.

Jest autorką poradników dla rodziców i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. W latach 2012-2018 współpracowała z miesięcznikiem “Dziecko”.