Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Modułowa, krótkoterminowa grupa terapeutyczna

Grupa przeznaczona jest dla osób dorosłych (powyżej 25 roku życia), które doświadczają problemów w budowaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, zawodowych czy partnerskich.

Udział w grupie daje możliwość doświadczania emocjonalnego kontaktu z innymi osobami w bezpiecznych warunkach. Doświadczenie to umożliwia głębsze rozumienie osobistego wzorca relacyjnego oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych o swoich problemach doświadczanych w relacjach.  Modułowa formuła grupy daję szansę na intensywne i pogłębione doświadczenie terapeutyczne i prace nad pożądaną zmianą.

Taki tryb pracy polecamy zwłaszcza osobom, które chciałyby korzystać z psychoterapii grupowej, ale z różnych życiowych powodów nie mogą uczestniczyć w niej w zwykłym, cotygodniowym rytmie.

Wskazane jest równoległe z pracą w grupie uczestniczenie we własnej psychoterapii indywidualnej, lub też posiadanie takiego doświadczenia w przeszłości.

Liczba uczestników grupy: 8-10 osób.

Prowadzący grupę: Barbara Chwieralska i Marcin Hermanowski

Konsultacje do grupy rozpoczną się we wrzeniu 2022.

Od października 2022 do lipca 2023, całodzienne spotkania raz w miesiącu (soboty) przy ul. Szydłowskiej 42 w Poznaniu.

Zapraszamy do Humani w jedną sobotę w miesiącu (daty spotkań poniżej) w godzinach o 10.00 do 17.15. Harmonogram pracy:

10.00-12.00 – sesja 1

12.00-12.15 – przerwa

12.15-14.15 – sesja 2

14.15-15.15 – przerwa obiadowa

15.15-17.15 – sesja 3

Ze względu na specyfikę grupy osoby deklarujące się na ten rodzaj psychoterapii, zobowiązują się do udziału we wszystkich spotkaniach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z Pracownią HUMANI, nr tel. 793 700 087.