Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Intensywna krótkoterminowa grupa terapeutyczna

Grupa terapeutyczna przeznaczona dla osób dorosłych (powyżej 25 roku życia), które doświadczają problemów w budowaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, zawodowych czy partnerskich.

Od stycznia do czerwca 2022, całodzienne spotkania raz w miesiącu (soboty).

Udział w grupie daje możliwość doświadczania emocjonalnego kontaktu z innymi osobami w bezpiecznych warunkach. Poprzez głębsze rozumienie osobistego wzorca relacyjnego oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych, uczestnicy mają szansę dowiedzieć się więcej o swoich problemach doświadczanych w relacjach i – dzięki temu – pracować nad zmianą.

Modułowa formuła grupy daje również szansę na intensywne i pogłębione doświadczenie terapeutyczne. Taki tryb pracy polecamy zwłaszcza tym osobom, które chciałyby korzystać z psychoterapii grupowej, ale z różnych życiowych powodów nie mogą uczestniczyć w niej w zwykłym, cotygodniowym rytmie.

Wskazane jest równoległe z pracą w grupie uczestniczenie we własnej psychoterapii indywidualnej, lub też posiadanie takiego doświadczenia w przeszłości.

Zapraszamy do Humani w jedną sobotę w miesiącu (daty spotkań poniżej) w godzinach o 10.00 do 17.15.

Harmonogram pracy:

10.00-12.00 – sesja 1
12.00-12.15 – przerwa
12.15-14.15 – sesja 2
14.15-15.15 – przerwa obiadowa
15.15-17.15 – sesja 3

Ze względu na specyfikę grupy osoby deklarujące się na ten rodzaj psychoterapii, zobowiązują się do udziału we wszystkich spotkaniach.
Konsultacje do grupy rozpoczną się w listopadzie.

Liczba uczestników grupy: 8-10 osób.

Prowadzący grupę: Barbara Chwieralska i Marcin Hermanowski.

Terminy spotkań grupy:
8 stycznia 22
12 lutego 22
12 marca 22
2 kwietnia 22
7 maja 22
28 maja 22
25 czerwca 22

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem Pracowni Humani.