Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Grupa terapeutyczna dla Młodych Dorosłych

Okres wczesnej dorosłości, to czas intensywnych zmian, nowych perspektyw i ważnych decyzji. Jest to
moment opuszczania domu rodzinnego, kontynuacji bądź zakończenia nauki, rozpoczęcia pierwszej
pracy, nawiązywania bliskich relacji, tworzenia związków. To także czas kształtowania się tożsamości,
większej świadomości siebie i zadawania sobie pytań:
Kim jestem?
Czego oczekuję od życia?
Czego oczekuje ode mnie moje otoczenie?
Jeśli trudno nam znaleźć odpowiedź na te pytania lub gdy nasze dążenia są sprzeczne
z oczekiwaniami innych, możemy czuć się zagubieni, przestraszeni, bezradni i osamotnieni.
Stawanie się dorosłym bywa bolesne i skomplikowane. Badania dowodzą, że zmiany rozwojowe
zachodzące w psychice młodego dorosłego są co najmniej tak samo znaczące jak te, które zachodzą
w okresie dzieciństwa. Wiemy, że nowe, pozytywne doświadczenia w kontakcie z drugim człowiekiem
mają ogromny wpływ na jakość naszego dalszego życia i mogą sprawić, że wejście w dorosłość będzie
ciekawym doświadczeniem.
Jeśli uważasz, że te zagadnienia są ci bliskie, masz też obawy, że pandemia utrudnia Tobie
korzystanie z nowych szans na tworzenie relacji z ludźmi i rozwój w tym zakresie, zapraszamy Cię do
udziału w grupie terapeutycznej. 
Przedział wiekowy grupy: 19 – 26 r. ż.
Ilość uczestników: 8-10 osób
Czas trwania: 10 miesięcy (z możliwością kontynuacji), 
Spotkania będą odbywały się w środy godz. 15.20-17.05, (1h i 45min); 
Rozpoczęcie grupy: październik 2020 r.
Prowadzący: Anna Kochanowska oraz Karolina Rzepka
Koszt zajęć: 420 zł miesięcznie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do umówienia się na konsultację (koszt 130 zł)
w biurze Pracowni HUMANI, nr tel. 793 700 087.