Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Blog

Humani czyta i poleca: Patricia Coughlin della Selva „Intensywna krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna”

W ramach cyklu „Humani czyta i poleca” recenzujemy i przedstawiamy interesujące książki z dziedziny psychologii i psychoterapii, wśród nich nowości wydawnicze. Staramy się na bieżąco komentować polski rynek wydawniczy w naszej branży i polecać co ciekawsze pozycje. Serdecznie zapraszamy!

Patricia Coughlin della Selva „Intensywną krótkoterminową psychoterapię psychodynamiczną”

Wydawnictwo Harmonia

Od Wydawcy:

Od niedawna powstaje coraz więcej krótkoterminowych metod psychoanalizy. Jedną z najbardziej znanych i najdokładniej zbadanych jest innowacyjna intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna stworzona przez dr. Habiba Davanloo, u którego szkoliła się autorka niniejszej publikacji. Książka została uporządkowana w sposób metodyczny, stanowiący odzwierciedlenie procesu terapii: od pierwszego kontaktu aż do badania kontrolnego po terapii. Publikacja zawiera szczegółowe przykłady kliniczne pokazujące, w jaki sposób teoria przekłada się na techniki o niespotykanej wcześniej sile i skuteczności.

Z dumą informujemy, że Pracownia HUMANI, wspólnie z warszawskim Laboratorium Psychoedukacji, objęła oficjalnym patronatem wydanie tej książki.

Książka jest dostępna m.in. na stronie Wydawnictwa Harmonia.

Humani czyta i poleca: Paul L. Wachtel „Terapia Relacyjna w praktyce psychoterapii”

W ramach cyklu „Humani czyta i poleca” recenzujemy i przedstawiamy interesujące książki z dziedziny psychologii i psychoterapii, wśród nich nowości wydawnicze. Staramy się na bieżąco komentować polski rynek wydawniczy w naszej branży i polecać co ciekawsze pozycje. Serdecznie zapraszamy!

Paul L. Wachtel „Terapia Relacyjna w praktyce psychoterapii”

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012 rok.


„W psychologii w pełni dwuosobowej centralne miejsce zajmuje wymiana emocji pomiędzy rzeczywistymi osobami. Widzimy wówczas i rozumiemy, jak na wiele różnych sposobów nastroje, fantazje, pragnienia, spostrzeżenia i oczekiwania każdej z nich krzyżują się z nastrojami, fantazjami, pragnieniami, spostrzeżeniami i oczekiwaniami drugiej strony, jak je tworzą, przekształcają i odtwarzają. Ta psychologia nie ignoruje „wewnętrznych” stanów czy cech, lecz raczej stara się pogłębić i poszerzyć ich rozumienie, analizując nie tylko to, jaka jest ich struktura i jak się przejawiają w ekonomice psychologii każdej jednostki, ale także to, jak w dynamiczny sposób wywołują się wzajemnie w żywych transakcjach z życiem wewnętrznym innych ludzi. Dlatego nie zgadzam się z opinią Modella, że psychoanalizie potrzebna jest zarówno psychologia jednoosobowa, jak i dwuosobowa. Dobrze i w pełni rozumiana psychologia dwuosobowa już z samej swej natury zawiera w sobie to, co powszechnie uważane jest za psychologię jednoosobową. Dwuosobowa psychologia nie zakłada, że „wewnętrzne” procesy się nie liczą – bo oczywiście liczą się, i to bardzo – lecz że procesów tych nie można dobrze zrozumieć, dopóki nie zacznie się ich rozpatrywać w kontekście, a zwłaszcza w kontekście ciągłych transakcji i interakcji z innymi.”

Książką, którą dzisiaj zaczynamy cytować i polecać, jest wydana niedawno w Polsce „Terapia Relacyjna w praktyce psychoterapii” Paula Wachtela. Cieszymy się bardzo, że ta bardzo ważna i potrzebna psychoterapeutom pozycja jest już po polsku.

Paul Wachtel, z wykształcenia psychoanalityk i behawiorysta (tak, tak, to nie błąd), jest jednym z najznakomitszych przedstawicieli nurtu integracji w psychoterapii, autorem świetnych książek. Autor łączy w swoim rozumieniu psychoterapii, wiedzę i głębię psychodynamicznej perspektywy na funkcjonowanie człowieka z wnikliwą analizą kontekstu, w jakim na dany moment ten człowiek funkcjonuje. Proponuje więc nie tylko skupienie się na pracy nad wewnętrzną dynamiką, ale też analizę tej dynamiki w oparciu o ważne relacje, w tym też terapeutyczną.

Przyjmując taki pryzmat pracy, od lat propagowany na przykład przez przedstawicieli psychoanalizy relacyjnej, szczególną wagę przywiązywać muszą terapeuci do kształtowania realnej relacji terapeutycznej.

Dla wszystkich, którzy chcą lepiej tą warstwę relacyjną kształtować, rozumieć, rozwijać, budować i wykorzystywać w leczącym procesie terapii – książka Wachtela będzie wielka pomocą i inspiracją.

Humani czyta i poleca: Louis J. Cozolino „Neuronauka w psychoterapii”

W ramach cyklu „Humani czyta i poleca” recenzujemy i przedstawiamy interesujące książki z dziedziny psychologii i psychoterapii, wśród nich nowości wydawnicze. Staramy się na bieżąco komentować polski rynek wydawniczy w naszej branży i polecać co ciekawsze pozycje. Serdecznie zapraszamy!

Louis J. Cozolino „Neuronauka w psychoterapii”

Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2004 rok.

„Neuronauka w psychoterapii” to książka nie najnowsza, ale ze wszech miar fascynująca – zwłaszcza dla psychoterapeutów, którzy wiele swoich zawodowych myśli poświęcają zastanawianiu się nad tym, w jaki sposób pracować skuteczniej i szybciej; jak osiągać takie rezultaty terapeutyczne, które przyniosą nie tylko głęboką, ale trwałą i widoczną w życiu pacjenta zmianę.

W zwiększaniu efektywności pracy terapeutycznej bardzo pomóc może wiedza z obszaru neuronauki, analizująca specyfikę funkcjonowania mózgu.
Wiemy obecnie, że ludzki mózg nie jest – jak dawniej uważano – organem statycznym, ale zmienia się pod wpływem środowiska i bieżących doświadczeń życiowych.
Psychoterapia jest jednym z takich możliwych doświadczeń, którego celem jest modyfikacja wpływu wcześniejszych doświadczeń, które zazwyczaj zatrzymały możliwości rozwojowe i potencjał danego człowieka.

„Niezależnie od podejścia terapeutycznego, trwała zmiana pod wpływem terapii jest wynikiem zmiany w umyśle człowieka. Rozwój obejmuje zmiany struktury, a tym samym czynności mózgu, który tworzy umysł. Pytanie, jak dokładnie zmienia się umysł w procesie psychoterapii, jest najważniejszą zagadką, którą próbuje rozwiązać nowa fascynująca synteza neuronauki i psychoterapii” – pisze we wstępie do książki Daniel J. Siegel.

Próby takiej syntezy podejmuje się, z sukcesem, Louis J. Cozolino, obok Allana Schora jeden z najwybitniejszych współczesnych neurobadaczy. Czerpiąc z najnowszych doniesień o architekturze mózgu, pokazuje on w jaki sposób działa proces terapeutyczny, co może go wzmacniać, a co hamować. Pięknie odmalowuje budowanie się mózgu i jego funkcji pod wpływem różnych doświadczeń rozwojowych. Książkę ilustruje ciekawymi przykładami klinicznymi.

Eric Kandel, noblista i badacz mózgu pisał: „Psychoterapia jest biologicznym leczeniem, terapią mózgu. Powoduje trwałe, dające się zlokalizować zmiany w naszym mózgu”.

Wszystkich, których to zdanie zaciekawiło, książka Cozolino pochłonie bez reszty, gorąco polecamy.

Książkę można kupić na stronach Wydawnictwa Znak.

Humani czyta i poleca: Paul L. Wachtel „Komunikacja Terapeutyczna”

W ramach cyklu „Humani czyta i poleca” recenzujemy i przedstawiamy interesujące książki z dziedziny psychologii i psychoterapii, wśród nich nowości wydawnicze. Staramy się na bieżąco komentować polski rynek wydawniczy w naszej branży i polecać co ciekawsze pozycje. Serdecznie zapraszamy!

Paul L. Wachtel „Komunikacja Terapeutyczna”

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012 rok.

Psychoterapia to leczenie przez rozmowę. Jednak nie każda rozmowa jest psychoterapią, co więcej – nie zawsze to, co nazywamy psychoterapią leczy i pomaga. Książka Paula Wachtela „Komunikacja Terapeutyczna” wnikliwie analizuje proces komunikacji w terapii, pokazując co i jak przyczynia się do terapeutycznej zmiany, a co może ją utrudniać.

Autor, w ogromnie ciekawy sposób opisuje jaką wagę ma sposób komunikowania się z pacjentem – czyli to kiedy i jak decydujemy się jako terapeuci interpretować, pytać czy komentować.

To wnikliwe i inspirujące studium języka w psychoterapii to lektura obowiązkowa dla praktyków. Autor, uznany ekspert, klinicysta i wykładowca nie tylko zwraca uwagę na to, jak odbierane mogą być interwencje, ale – ilustrując – powołuje się zarówno na współczesne badania nad psychoterapią, jak i na własne bogate doświadczenie. Z każdą stroną i każdym przykładem staje się jaśniejsze, że nie tylko to co mówimy i jak dobrze rozumiemy pacjenta ma wpływ na skuteczność terapii, ale również to w jaki sposób możemy pacjenta do tego rozumienia zaprosić – bez oskarżania i urażania.

Gorąco polecamy!

Książkę mozna kupić na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dla pacjentów