Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Szkolenia

Ważną formą naszej działalności i elementem naszej misji, jest praca na rzecz doskonalenia umiejętności zawodowych psychoterapeutów.

Organizujemy zarówno krótkie wykłady i seminaria poświęcone konkretnemu zagadnieniu, jak i większe szkolenia psychoterapeutyczne.
Przywiązujemy najwyższą wagę do tego, aby proponowane przez nas szkolenia zgodne były z obowiązująca dzisiaj wiedzą i praktyką psychoterapii.

Naszym najnowszym projektem jest współorganizowane wraz z Laboratorium Psychoedukacji szkolenie „Psychoterapia oparta na mentalizacji, stopień podstawowy” Jest to druga edycja tego szkolenie w Polsce.