Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psycholog, psychoterapeuta.

Zapisy przez biuro Pracowni HUMANI.

Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku „Intra” w Warszawie oraz podyplomowe studium „Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii” na UAM.

Absolwent 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku „Intra” w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i umożliwiającej uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Do 2015 roku prowadził terapię krótkoterminową i długoterminową dla osób dorosłych w poradni zdrowia psychicznego w Szczecinie.

Od wielu lat jest również wykładowcą akademickim – obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie z przedmiotów praktycznych, dla studentów psychologii w poznańskim Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS.

Pracuje w nurcie integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów humanistycznych.

W Pracowni HUMANI pracuje z osobami dorosłymi, prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową.