Humani
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Psycholog, psychoterapeutka, seksuolog kliniczny, doktor nauk humanistycznych.

Zapisy przez biuro Pracowni HUMANI.

Absolwentka psychologii UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych – Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii, słuchaczka Studium Doktoranckiego w Pracowni Seksuologii Społecznej i Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Podstawy Terapii Psychodynamicznej.

Jest słuchaczką Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Brała też udział w szkoleniach z zakresu Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej i terapii Gestalt.

Ma doświadczenie w psychoterapii oraz psychoedukacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Zajmuje się pracą – indywidualną i grupową – nad problemami związanymi z relacjami w bliskich związkach, funkcjonowaniem psychoseksualnym, sytuacjami kryzysowymi oraz umiejętnościami wychowawczymi.